Adatvédelmi politika

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60211/2012.

 

A berfelmeres.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) bármely tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2001. évi CXII. törvény (továbbiakban Törvény), valamint a GDPR („General Data Protection Regulation” – Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete) rendelkezéseivel összhangban kezeli. A Weboldal látogatói, Igénybe vevői (továbbiakban Igénybe vevők) személyes fiókjuk létrehozásával, illetve a Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásukkal fogadják el, hogy Weboldal üzemeltetője a Larskol Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Farkasfa u. 21., cégjegyzékszám: Cg.01-09-899088, a továbbiakban: Adatkezelő) a megadott személyes adatokat a termékvásárlás zavartalan biztosítása, eseti információszolgáltatás, valamint és üzleti tájékoztatás céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

 

Az Igénybe vevők adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az adatok napra készsége a szolgáltatások gördülékeny igénybevételét segítik, ezért az adatokban történt változás Igénybe vevők általi a felek kiemelt érdeke.

 

Személyes adatok köre: Az üzenetek küldésekor, valamint a Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozáskor a Látogatók megadják nevüket, az általuk képviselt cég nevét, munkakörüket, elektronikus címüket, hivatali telefonszámukat, a vállalkozásokra jellemző fizetési és juttatási adataikat, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos releváns üzleti címeiket. Regisztrációkor csak az elektronikus cím mező megadása kötelező.

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy megtervezte meg és gondoskodik azok végrehajtásáról, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő a tőle elvárható gondossággal, a technikai adott állásához képest megtesz minden szükséges intézkedést az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelése érdekében, megakadályozva az adatok megsemmisülését. A személyes adatok biztonsága tekintetében a Webáruház olyan zárt technikai rendszerként működik, amely a nyilvántartott adatok jogosulatlan hozzáférését (nyilvánosságra hozatalát, továbbítását, módosítását, törlését) nem teszi lehetővé illetéktelen harmadik személyek számára.

 

A Weboldal elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja az Igénybe vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést az Igénybe vevő kezdeményezte. A személyes jelszó a Weboldal alkalmazottai által sem ismerhető meg, állítható elő. Az Igénybe vevő felelősséget vállal a jelszó biztonságos kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Weboldal nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredtek, akár az Igénybe vevőnél, akár harmadik személlyel szemben.

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a jelzett célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos törvény előírásokkal összhangban.

 

A Weboldal oldala harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalomért Adatkezelő felelősséget nem tud vállalni.

 

Előfordulhat, hogy a Weboldal akként kommunikál a Látogatóval, hogy úgynevezett Cookie –kat használ, amelyek olyan szöveg fájlok, amelyek a Látogató számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap használatának vizsgálatát. A Cookie-k nem tartalmaznak semmilyen olyan információt, amely lehetővé teszi a Látogató személyének az azonosítását. Amennyiben a Látogató nem szeretné, hogy a Cookie jelenjen meg a számítógépén, annak telepítést letilthatja böngészője beállításainak módosításával. Ez azonban azt is jelentheti, hogy bizonyos esetekben nem tudja a honlap összes funkcióját teljes terjedelmében kihasználni.

 

Az Igénybe vevők az Adatkezelőtől az info@berfelmeres.hu elektronikus címen vagy postai úton az Adatkezelőnek címzett levélben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését és zárolását, továbbá a Weboldal felületén lemondhatják a Hírlevél szolgáltatás igénybevételét.

 

Az Igénybe vevők kérelmükre tájékoztatást kaphatnak a kezelt adataikról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Igénybe vevő jogosult az Adatkezelőnél az adatok kezelése ellen tiltakozni. Amennyiben ezen jogát az Adatkezelővel szemben nem tudja érvényesíteni jogosult a Törvény rendelkezései szerint bírósághoz fordulni.