Felhasználási feltételek

Honlap adatai

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Larskol Tanácsadók Kft. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

Székhely: 1165 Budapest, Etelköz u. 19.
Adószám: 14330214-2-42
Telefonszám: 06-20-3292651
E-mail: info@larskol.hu

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A berfelmeres.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.

Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van.A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.

Szerzői jogi nyilatkozat

A berfelmeres.hu honlapon megjelenő tartalom, így a letölthető és megvásárolható dokumentumok, cikkek, az előadások, a honlap grafikája vagy bármely más szerzői mű (a továbbiakban: “mű”) szerzői jogi oltalom alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a honlap tulajdonosa és egyben üzemeltetője (Larskol Kft.) jogosult.

Bármely tartalom engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogot, a szellemi alkotások jogát, valamint  tulajdonhoz fűződőjogokat. A Honlapon található  anyagok kizárólag saját használatra tölthetőek vagy másolhatók, kereskedelmi felhasználásuk semmilyen formában  nem engedélyezett. A nem kereskedelmi használat során sem lehet megváltoztatni azon különféle jelzéseket, amelyek a tulajdonos személyére utalnak. A Honlap bármely tartalmi elemének (szöveg, kép stb.) továbbítása, megosztása, másolása, újra kiadása, feltöltése, egyéb közzététele kereskedelmi céllal, vagy a tartalom bármilyen módosítása csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet. A webáruházban árult művek felhasználására csak a vásárló szervezet (vagy személy) jogosult, harmadik félnek tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Semmilyen formában sem engedélyezett a berfelmeres.hu oldalon található és onnan letöltött anyagok többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.

Jogérvényesítés

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

Egyéb feltételek

A berfelmeres.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Webáruházunkat nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza honlapunk akadálytalan működését és a vásárlást.

A webáruház üzemeltetője szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Az üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

Honlap adatvédelmi politika

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60211/2012.

A berfelmeres.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) bármely tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2001. évi CXII. törvény (továbbiakban Törvény), valamint a GDPR („General Data Protection Regulation” – Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete) rendelkezéseivel összhangban kezeli. A Weboldal látogatói, Igénybe vevői (továbbiakban Igénybe vevők) személyes fiókjuk létrehozásával, illetve a Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásukkal fogadják el, hogy Weboldal üzemeltetője a Larskol Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Etelköz u. 19., cégjegyzékszám: Cg.01-09-899088, a továbbiakban: Adatkezelő) a megadott személyes adatokat a termékvásárlás zavartalan biztosítása, eseti információszolgáltatás, valamint és üzleti tájékoztatás céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

Az Igénybe vevők adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az adatok napra készsége a szolgáltatások gördülékeny igénybevételét segítik, ezért az adatokban történt változás Igénybe vevők általi a felek kiemelt érdeke.

Személyes adatok köre: Az üzenetek küldésekor, valamint a Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozáskor a Látogatók megadják nevüket, az általuk képviselt cég nevét, munkakörüket, elektronikus címüket, hivatali telefonszámukat, a vállalkozásokra jellemző fizetési és juttatási adataikat, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos releváns üzleti címeiket. Regisztrációkor csak az elektronikus cím mező megadása kötelező.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy megtervezte meg és gondoskodik azok végrehajtásáról, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő a tőle elvárható gondossággal, a technikai adott állásához képest megtesz minden szükséges intézkedést az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelése érdekében, megakadályozva az adatok megsemmisülését. A személyes adatok biztonsága tekintetében a Webáruház olyan zárt technikai rendszerként működik, amely a nyilvántartott adatok jogosulatlan hozzáférését (nyilvánosságra hozatalát, továbbítását, módosítását, törlését) nem teszi lehetővé illetéktelen harmadik személyek számára.

A Weboldal elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja az Igénybe vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést az Igénybe vevő kezdeményezte. A személyes jelszó a Weboldal alkalmazottai által sem ismerhető meg, állítható elő. Az Igénybe vevő felelősséget vállal a jelszó biztonságos kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Weboldal nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredtek, akár az Igénybe vevőnél, akár harmadik személlyel szemben.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a jelzett célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos törvény előírásokkal összhangban.

A Weboldal oldala harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalomért Adatkezelő felelősséget nem tud vállalni.

Előfordulhat, hogy a Weboldal akként kommunikál a Látogatóval, hogy úgynevezett Cookie –kat használ, amelyek olyan szöveg fájlok, amelyek a Látogató számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap használatának vizsgálatát. A Cookie-k nem tartalmaznak semmilyen olyan információt, amely lehetővé teszi a Látogató személyének az azonosítását. Amennyiben a Látogató nem szeretné, hogy a Cookie jelenjen meg a számítógépén, annak telepítést letilthatja böngészője beállításainak módosításával. Ez azonban azt is jelentheti, hogy bizonyos esetekben nem tudja a honlap összes funkcióját teljes terjedelmében kihasználni.

Az Igénybe vevők az Adatkezelőtől az info@berfelmeres.hu elektronikus címen vagy postai úton az Adatkezelőnek címzett levélben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését és zárolását, továbbá a Weboldal felületén lemondhatják a Hírlevél szolgáltatás igénybevételét.

Az Igénybe vevők kérelmükre tájékoztatást kaphatnak a kezelt adataikról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Igénybe vevő jogosult az Adatkezelőnél az adatok kezelése ellen tiltakozni. Amennyiben ezen jogát az Adatkezelővel szemben nem tudja érvényesíteni jogosult a Törvény rendelkezései szerint bírósághoz fordulni.

Megrendelés

Larskol bérfelmérés megrendelése

Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek bármelyikén.