Larskol Országos Bérfelmérés 2023 Riport

Elkészült és megrendelhető a Larskol által szervezett országos bérfelmérés eredményeit tartalmazó tanulmány. Az elemzés a 2023 júniusi béradatok feldolgozásával készült.

Felmérésünk az egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb magyar piacon elérhető bérpiaci benchmark riport. A résztvevő cégek által szolgáltatott adatok alapján készült elemzés alkalmas a bérezési gyakorlat felülvizsgálatára és a bérpolitika megalapozására. Idei felmérésünkben már 136 jelentős cég 80 ezer munkavállalói adatával vett részt.

Besorolási rendszerünk segítségével 15 munkaköri szintet alakítottunk ki a munkakörök relatív fontossága és a betöltésükhöz szükséges végzettség és tapasztalat figyelembe vételével. A munkakörök szintekre történő besorolása alapján tudjuk az egyes munkakörökre jellemző piaci béreket meghatározni.

Az összesített adatok mellett tanulmányunkban az alábbi szakterületekre vonatkozó elemzések érhetők el:

 • Marketing-értékesítési munkakörök
 • Pénzügyi-számviteli munkakörök
 • Műszaki-fejlesztési munkakörök
 • Logisztikai munkakörök
 • Termelési munkakörök
 • Minőségügyi munkakörök
 • Humán munkakörök
 • Informatikai munkakörök
 • Vállalati ügyek/Adminisztráció

Az országos összesített adatok mellett tanulmányunk regionális  bérelemzéseket is tartalmaz az alábbi statisztikai régiókra:

 • Budapest
 • Közép-Magyarország
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld

Az országos összesített adatok mellett tanulmányunk iparági bérelemzéseket is tartalmaz az alábbi ágazatokra:

 • Gépipar
 • Elektronika, elektronikai gyártás
 • Fémipar, fémfeldolgozás
 • Járműipar, járműipari beszállító
 • Vegyipar, műanyaggyártás
 • Élelmiszeripar, mezőgazdaság
 • Építőipar/építőanyag-ipar
 • Egyéb ipar
 • Kereskedelem/FMCG
 • Egyéb

A szervezet mérete és tulajdonformája alapján készült bérátlagok is elérhetők:

 • árbevétel szerint (3 kategória)
 • létszám szerint (4 kategória)
 • tulajdonos szerint (magyar vagy külföldi)

Bérfelmérés riportunk tartalma

Az adatfeldolgozást követően elkészült jelentés alapján munkaköri szintenként ágazati, regionális, szakterületi, tulajdonforma és cégméret szerinti bontásban lehet tájékozódni a jól, az átlagosan és a gyengén fizető cégek béreiről, továbbá a bérezéshez kapcsolódó témákról.

Magyar és angol nyelven elkészített riportunkból az alábbi bérelemekre vonatkozóan tud információkat nyerni a bérezéssel kapcsolatos intézkedések megalapozására.

A bérfelmérés eredményeit bemutató riportról és adatelemző eszközről az alábbi linkre lépve kaphat bővebb információt:

Bérfelméréseink jellemzői

20 éves tanácsadói tapasztalattal kidolgozott módszertan és technológia
Fokozott adatvédelem

Felméréseink a bizalmas adatkezelésen alapulnak. Jelentéseink kizárólag feldolgozott statisztikai átlag-adatokat tartalmaznak. Konkrét vállalati adatokat semmilyen körülmények között nem szolgáltatunk ki.

Kedvező árazás

A nemzetközi tanácsadó cégek által készített, hasonló szakmai színvonalú bérfelmérésekhez képest jóval kedvezőbb áron juthat megbízható béradatokhoz. Válasszon az Ön igényeinek leginkább megfelelő elemzéseink közül!

Kipróbált módszertan

Tanácsadóink több évtizedes szakmai tapasztalataik felhasználásával alakították ki a felmérések során alkalmazott eszközöket és módszertant, mely megfelel a legszigorúbb szakmai, módszertani, statisztikai és adatvédelmi elvárásoknak.

Teljes kompenzáció

Elemzésünk az alapbéren felül sok egyéb bérelemre (pl. prémiumra, pótlékokra, juttatásokra, stb.) kiterjed. Bértábláink alapbér, összjövedelem és teljes kompenzációs csomagokra vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Bizalmas adatkezelés

Az adatgyűjtés, az adatfeldolgozás és a riportok kidolgozása során a bérelemzéseknél megszokott nemzetközi módszertant alkalmazzuk, mely teljes mértékben lehetetlenné teszik az egyes vállalatok által beadott adatok azonosíthatóságát, nevesítését, a bér és juttatási adatok csak feldolgozott formában érhetők el. A vállalatok által beadott konkrét adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, ezeket harmadik személy részére semmilyen körülmények között át nem adjuk.

A referenciáink között is csak azokat a cégeket nevesítjük, akik az adatszolgáltató kérdőíven hozzájárultak ehhez.

200+ bérfelmérés ügyfél

bízik meg adatgyűjtési és adatfeldolgozási megoldásainkban

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Larskol Kft.-t 2013.02.13.-án nyilvántartásba vette. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60211/2012.

Folyamatosan bővül az adatszolgáltatók köre, a magyarországi bérpiac
egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb adatbázisára alapozva tudjuk bérriportunkat elkészíteni.
46
féle elemzés
136
résztvevő vállalat
80000
Dolgozó adata

Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb csomagunkat!

Igényei szerint több csomagunk közül választhat.
Az alábbi táblázat a különböző elemzési csomagok tartalmát és áfa nélküli nettó árát hasonlítja össze.

Összefoglaló riport

ingyenes

ingyenes

adatszolgáltató
szervezetek számára
Bérezési tanulmány

250 ezer Ft

250 ezer Ft

adatot nem szolgáltató szervezetek számára
Magyar nyelvű összefoglaló riport (pdf)
Magyar és angol nyelvű teljes riport (pdf)
Bérelemzés országos adatok alapján
Szakterületi bérelemzések
Szakterületi béradatok és összehasonlítás
Marketing-értékesítési. pénzügyi-számviteli, műszaki-fejlesztési, logisztikai, termelési, minőségügyi, humán, informatikai, vállalati ügyek/adminisztráció funkciókra
Ágazati bérelemzések
Ágazati béradatok és összehasonlítás
Gépipar Elektronika, elektronikai gyártás Fémipar, fémfeldolgozás Járműipar, járműipari beszállító Vegyipar, műanyaggyártás Építőipar/építőanyag-ipar Élelmiszeripar, mezőgazdaság Egyéb ipar Kereskedelem/FMCG Egyéb ágazat iparágakra
Regionális bérelemzések
Regionális béradatok és összehasonlítás
Budapest, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókra
Tulajdonformák bérszerinti elemzések
Tulajdonforma alapú béradatok és összehasonlítás
magyar és külföldi tulajdonos szerinti
Bevétel szerinti bérelemzések
Bevétel szerinti béradatok és összehasonlítás
10 milliárd Forint alatt, 10-50 milliárd Forint között, 50 milliárd Forint felett kategóriákra
Létszám szerinti bérelemzések
Létszám szerinti béradatok és összehasonlítás
100 fő alatt, 100-500 fő, 500-1000 fő, 1000 fő felett kategóriákra
Béremelés mértéke, ideje
Egyéb bérelemek mértéke és gyakorisága
Egyéb bérelemek vizsgálata
Prémium, Értékesítési jutalék, Cafetéria, Cafeterián kívüli juttatások, Cégautó, Műszakpótlék, Készenlét díjazása
Fluktuáció mértékére vonatkozó adatok
Bérelemző eszköz az országos és a szakterületi piacokra vonatkozó bértáblák elemzéséhez
Bérelemző eszköz régiók, iparágak, vállalat méret és tulajdonos szerinti bértáblák elemzéséhez
Beadott vállalati béradatok elemzése
Bérelemző eszköz saját adatok elemzéséhez
Bérelemző eszközünk segítségével a bérpiaci benchmark adatok mellett a vállalati trend és a saját dolgozói bérbeállások elemzése

További szolgáltatásaink

Munkatársaink a szervezetfejlesztés, hatékonyságnövelés, a HR menedzsment szakértői, akik széleskörű – külföldi és hazai tulajdonú vállalatoknál, valamint a közigazgatásban működő szervezeteknél szerzett – tapasztalataik és korszerű eszköztáruk birtokában képesek a fennálló problémák és gazdaságtalanságok azonosítására és a szervezet működésének javítására. A bérfelmérések mellett vállaljuk szervezetfejlesztési, hatékonyságnövelői és HR fejlesztési projektek megvalósítását.

Egyedi bérfelmérések

Az országos bérfelmérések mellett rendszeresen végzünk egyes ágazatokra vagy régiókra vonatkozó felméréseket is. Ügyfeleink igényei alapján vállaljuk iparági és/vagy regionális bérelemzések elkészítését – akár a meglévő bérezési adatbázisunk felhasználásával, akár újabb adatszolgáltató szervezetek bevonásával.

Munkakör elemzés

A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek. A kiválasztás, besorolás, bérezés, teljesítmény-menedzsment, munkaerő-fejlesztés, karriertervezés mind olyan humán alkalmazások, amelyeket hatékonyan egy koherens munkaköri rendszer megléte esetén lehet működtetni.

Munkakör értékelés

A szervezeten belül a besorolási rendszer kialakítása, valamint a rendszer által megalapozott alapbér-rendszer kezelése kényes, nagy körültekintést igénylő feladat. A legfőbb kihívást a különböző szintű és eltérő tartalmú munkakörök összehasonlítása jelenti. A saját fejlesztésű munkakör értékelési módszer célja az, hogy megállapítsuk a munkakör súlyát és bérbesorolási szintjét.

Bértervezés és modellezés

A munkabér minden vállalkozásnál a főbb költségtételek között szerepel. A vezetők számára hatalmas kihívást jelent a “megfelelő” jövedelemcsomag meg-határozása. Ügyelni kell a belső igazságosságra és a külső versenyképességre is, – ha túl sokat fizetünk, romlik a hatékonyság, ha túl keveset, akkor nem tudjuk megszerezni, megtartani és motiválni a munkatársakat.

Ösztönzési rendszer

Napjainkban is a munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére. Számtalan kifinomult eszköz létezik a bérezésen kívül is, de azokban az országokban, ahol az átlagbér relatív alacsony, nincs ennél fontosabb motivátor. Nem mindegy azonban, hogy a bérezésre fordítható pénzkeretet miként allokáljuk a szervezeten belül. 

Teljesítményértékelés

A teljesítményértékelés hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez. A célok forrása a stratégia és az üzleti terv, de a munkatársak fejlesztését, a fennálló problémák megoldását és a szükséges változásokat is be lehet építeni a teljesítménycélok közé.

Megrendelés

Larskol aktuális bérfelmérés megrendelése

Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Hírlevél

Bérezéssel és személyüggyel kapcsolatos felmérések, aktualitások